نام واحد : حسین راعی

 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • نشانی شرکت : تهران جاده...
 • تلفن شرکت : *******292جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : گرمسار - شهرک صنعتی گرمسار - پژوهش 5
 • تلفن واحد : *******232جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین راعی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی گرمسار

نام محصول : لوله سیمانی باالیاف مصنوعی

 • سریال مجوز : 2217713
 • شماره مجوز : 48294
 • تاریخ مجوز : 19/10/1391
 • کد محصول : 26951226
 • شرح محصول : لوله سیمانی باالیاف مصنوعی
 • ظرفیت : 1,700 تن
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2695
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%