نام واحد : کربنات سدیم سمنان

 • استان : سمنان
 • شهر : سرخه
 • نشانی شرکت : تهران خ...
 • تلفن شرکت : *****887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سمنان سرخه جاده نظامین
 • تلفن واحد : ********232جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مرتضی اسلامی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سنگ دانه بندی شده سنگ نمک

 • سریال مجوز : 2217829
 • شماره مجوز : 3454
 • تاریخ مجوز : 02/02/1389
 • کد محصول : 26991457
 • شرح محصول : سنگ دانه بندی شده
 • ظرفیت : 300,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2699
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%