نام واحد : ترمیلا

نام محصول : ائینه های شیشه ای

 • سریال مجوز : 1756718
 • شماره مجوز : 27740
 • تاریخ مجوز : 25/06/1347
 • کد محصول : 26101140
 • شرح محصول : آئینه معمولی وتزئینی
 • ظرفیت : 200,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت شیشه ومحصولات شیشه ای(2610)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%