نام واحد : گروه توسعه معادن سیلیس شاهرود

 • استان : سمنان
 • شهر : شاهرود
 • نشانی شرکت : بلوار مدرس خ...
 • تلفن شرکت : *******231جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرشاهرود بیارجمند جنب ناحیه صنعتی جاده چاه
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : -
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع سنگ دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 2218344
 • شماره مجوز : 43399
 • تاریخ مجوز : 03/12/1389
 • کد محصول : 26991457
 • شرح محصول : سنگ دانه بندی شده
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2699
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%