نام واحد : ساختمانی دماغه

نام محصول : اسفالت

 • سریال مجوز : 1756720
 • شماره مجوز : 65640
 • تاریخ مجوز : 11/07/1371
 • کد محصول : 26991480
 • شرح محصول : اسفالت
 • ظرفیت : 96,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2699)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%