نام واحد : عبدا...دولت خانی

نام محصول : کفپوش سیمانی -موزائیک

 • سریال مجوز : 1756722
 • شماره مجوز : 72037
 • تاریخ مجوز : 12/04/1364
 • کد محصول : 26951123
 • شرح محصول : موزائیک
 • ظرفیت : 12,500 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%