نام واحد : علی کاظم دهباشی-رحیم خداذوالفقاری

نام محصول : بلوک سقفی

 • سریال مجوز : 1756723
 • شماره مجوز : 44725
 • تاریخ مجوز : 05/06/1369
 • کد محصول : 26951119
 • شرح محصول : بلوک سقفی
 • ظرفیت : 467,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%