نام واحد : خیراله جاویدنیا

 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • نشانی شرکت : گرمسار روستای...
 • تلفن شرکت : ****423جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : گرمسار روستای غیاث آباد
 • تلفن واحد : ******-4.جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : خیراله جاویدنیا
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تیرچه زیگزاک سیمانی

 • سریال مجوز : 2218382
 • شماره مجوز : 17148
 • تاریخ مجوز : 14/05/1388
 • کد محصول : 26951122
 • شرح محصول : تیرچه زیگزاک سیمانی
 • ظرفیت : 22,500 متر
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2695
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%