نام واحد : سمنان دشت بتن

 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • نشانی شرکت : سمنان خ...
 • تلفن شرکت : *******231جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی سمنان فاز توسعه جدید
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : احسین طوریان-بیت اله نجفی
 • تلفن مدیر : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سمنان

نام محصول : جدول سیمانی

 • سریال مجوز : 2218435
 • شماره مجوز : 2608
 • تاریخ مجوز : 31/01/1390
 • کد محصول : 26951219
 • شرح محصول : جدول سیمانی
 • ظرفیت : 500,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2695
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%