نام واحد : جواداسدی ملردی

 • استان : سمنان
 • شهر : مهدی شهر
 • نشانی شرکت : سمنان مهدیشهر...
 • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : پشت غرب استیل
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : جواداسدی ملردی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بلوک دیواری

 • سریال مجوز : 2218568
 • شماره مجوز : 24541
 • تاریخ مجوز : 10/08/1390
 • کد محصول : 26951118
 • شرح محصول : بلوک دیواری
 • ظرفیت : 1,350,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2695
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%