نام واحد : دشترود

نام محصول : بلوک سقفی

 • سریال مجوز : 1756725
 • شماره مجوز : 367614
 • تاریخ مجوز : 07/08/1362
 • کد محصول : 26951119
 • شرح محصول : بلوک سقفی ودیواری
 • ظرفیت : 1,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%