نام واحد : بلوک زنی دیواری

 • استان : سمنان
 • شهر : مهدی شهر
 • نشانی شرکت : سمنان خ سعدی...
 • تلفن شرکت : ****332جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهمیرزاد کیلومتر1جاده ساری بعداز اداره راه و ترابری شهمیرزاد
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : معصومه حسین پور
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : جدول سیمانی

 • سریال مجوز : 2219004
 • شماره مجوز : 23677
 • تاریخ مجوز : 30/06/1387
 • کد محصول : 26951219
 • شرح محصول : جدول سیمانی
 • ظرفیت : 100,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2695
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%