نام واحد : علی اکبر عباسی

 • استان : سمنان
 • شهر : میامی
 • نشانی شرکت : شاهرود روستای...
 • تلفن شرکت : *******919جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شاهرود روستای ابراهیم آباد میامی
 • تلفن واحد : *******919جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی اکبر عباسی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بلوک دیواری

 • سریال مجوز : 2219046
 • شماره مجوز : 37558
 • تاریخ مجوز : 21/10/1389
 • کد محصول : 26951118
 • شرح محصول : بلوک دیواری
 • ظرفیت : 150,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2695
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%