نام واحد : عبدالعلی جهان

 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • نشانی شرکت : گرمسار روستای...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : گرمسار روستای حسین آبادحاج تقی
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عبدالعلی جهان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اجرفشاری

 • سریال مجوز : 2219388
 • شماره مجوز : 46038
 • تاریخ مجوز : 17/12/1387
 • کد محصول : 26931114
 • شرح محصول : اجرفشاری
 • ظرفیت : 12,000 هزار قالب
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2693
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%