نام واحد : آجرماشینی خاش

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : خاش
 • نشانی شرکت : خاش .خ...
 • تلفن شرکت : *********054جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خاش0دشت آبخوان0کیلومتر42جاده خاش-ایرانشهر
 • تلفن واحد : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد کریم خاشی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بلوک سفال تیغه ای10*20*20

 • سریال مجوز : 2300113
 • شماره مجوز : 34333
 • تاریخ مجوز : 19/12/1387
 • کد محصول : 26931132
 • شرح محصول : بلوک سفالی تیغه
 • ظرفیت : 21,600,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2693
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%