نام واحد : ظریف ریگی

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : ایرانشهر
 • نشانی شرکت : ...
 • تلفن شرکت : *********054جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ایرانشهر-مرتع پشت رودخانه بمپور
 • تلفن واحد : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ظریف ریگی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : آجر فشاری

 • سریال مجوز : 2300118
 • شماره مجوز : 4670
 • تاریخ مجوز : 21/02/1389
 • کد محصول : 26931114
 • شرح محصول : اجرفشاری
 • ظرفیت : 15,000 هزار قالب
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2693
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%