نام واحد : جواد اسدی

نام محصول : سنگبری سنگهای گرانیتی

 • سریال مجوز : 1756743
 • شماره مجوز : 13892
 • تاریخ مجوز : 14/03/1349
 • کد محصول : 26961111
 • شرح محصول : تراش استخوان خاتمسازی
 • ظرفیت : 60,225,000 کیلو گرم
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%