نام واحد : سلیمان دوراندیش

نام محصول : تزئینات شیشه ای

 • سریال مجوز : 1756758
 • شماره مجوز : 313827
 • تاریخ مجوز : 02/04/1354
 • کد محصول : 26101475
 • شرح محصول : اشیا وظروف شیشه ای تزئینی
 • ظرفیت : 25,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت شیشه ومحصولات شیشه ای(2610)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%