نام واحد : محمد پیام رحیم بخش حسین بر

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : سیب سوران
 • نشانی شرکت : سراوان0خ قدس...
 • تلفن شرکت : *******548جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سیب و سوران0منطقه مجاز
 • تلفن واحد : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رحیم بخش حسین بر
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : آجرهوفمان

 • سریال مجوز : 2300142
 • شماره مجوز : 14614
 • تاریخ مجوز : 21/05/1387
 • کد محصول : 26931114
 • شرح محصول : اجرفشاری
 • ظرفیت : 9,000 هزار قالب
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2693
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%