نام واحد : میرم خاتون بارک زهی شستان

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : سراوان
 • نشانی شرکت : سراوان0خ...
 • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سراوان0جنب هواشناسی شهرستان سرباز
 • تلفن واحد : *******548جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : همایون حیدر مراد زهی
 • تلفن مدیر : *******910جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تیرچه زیگزاگ سیمانی

 • سریال مجوز : 2300163
 • شماره مجوز : 21987
 • تاریخ مجوز : 15/08/1387
 • کد محصول : 26951122
 • شرح محصول : تیرچه زیگزاک سیمانی
 • ظرفیت : 16,000 متر
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2695
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%