نام واحد : محمدکاظم عزیزی

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : چاه بهار
 • نشانی شرکت : چابهار.روبروی...
 • تلفن شرکت : *********054جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : چابهار 0بخش دشتیاری0 نگور
 • تلفن واحد : *********054جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد کاظم عزیزی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : آجرهوفمان

 • سریال مجوز : 2300176
 • شماره مجوز : 23386
 • تاریخ مجوز : 18/10/1389
 • کد محصول : 26931114
 • شرح محصول : اجرفشاری
 • ظرفیت : 10,000 هزار قالب
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2693
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%