نام واحد : عظیم کدخدازاده

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : سیب سوران
 • نشانی شرکت : سراوان.خ...
 • تلفن شرکت : *********054جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سیب و سوران0منطقه کوره های آجرپزی
 • تلفن واحد : *******548جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عظیم کدخدازاده
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اجرفشاری

 • سریال مجوز : 2300186
 • شماره مجوز : 20761
 • تاریخ مجوز : 02/09/1388
 • کد محصول : 26931114
 • شرح محصول : اجرفشاری
 • ظرفیت : 14,000 هزار قالب
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2693
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%