نام واحد : راهیان ندای انصار

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : پاکدشت ج جمال...
 • تلفن شرکت : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : پاکدشت ج جمال اباداراضی پ 41اصلی خسرو
 • تلفن واحد : *****338جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مراد رازگردانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : شستشو ودانه بندی شن وماسه

 • سریال مجوز : 1757235
 • شماره مجوز : 39487
 • تاریخ مجوز : 14/06/1386
 • کد محصول : 26991451
 • شرح محصول : شستشوودانه بندی شن وماسه
 • ظرفیت : 70,000 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2699)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%