نام واحد : سیماب پارس یوسف عطائی

نام محصول : بلوک سقفی

 • سریال مجوز : 1757249
 • شماره مجوز : 34749
 • تاریخ مجوز : 23/08/1384
 • کد محصول : 26951119
 • شرح محصول : بلوک سقفی
 • ظرفیت : 300,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%