نام واحد : خدابخش سالارزهی

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : ایرانشهر
 • نشانی شرکت : ایرانشهر0جاده...
 • تلفن شرکت : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ایرانشهر0جاده بمپور مقابل ایستگاه رادیو
 • تلفن واحد : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : خدابخش سالارزهی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بلوک سقفی

 • سریال مجوز : 2300199
 • شماره مجوز : 16954
 • تاریخ مجوز : 20/06/1387
 • کد محصول : 26951119
 • شرح محصول : بلوک سقفی
 • ظرفیت : 600,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2695
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%