نام واحد : تولیدی مصالح ساختمانی بامسئولیت محدودگلشن زاهدان

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : سیب سوران
 • نشانی شرکت : زاهدان0 پاساژ...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سیب و سوران0 قریه مرادآباد
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : همایون میرمرادزهی
 • تلفن مدیر : *******919جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : آجرهوفمان

 • سریال مجوز : 2300200
 • شماره مجوز : 6620
 • تاریخ مجوز : 02/05/1370
 • کد محصول : 26931114
 • شرح محصول : اجرفشاری
 • ظرفیت : 9,000 هزار قالب
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2693
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%