نام واحد : عبدالواحد ریگی

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : خاش
 • نشانی شرکت : زاهدان0 خ...
 • تلفن شرکت : *********054جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خاش0دشت کلکلی0قریه امامیه
 • تلفن واحد : *******543جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عبدالواحد ریگی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اجرفشاری

 • سریال مجوز : 2300207
 • شماره مجوز : 5384
 • تاریخ مجوز : 28/02/1390
 • کد محصول : 26931114
 • شرح محصول : اجرفشاری
 • ظرفیت : 18,000 هزار قالب
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2693
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%