نام واحد : دنیای حفاری

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : قائم مقام...
 • تلفن شرکت : *****883جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مامازندکیلومتر2 ج پارچین
 • تلفن واحد : ********029جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید رضا سراجی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اسفالت

 • سریال مجوز : 1757391
 • شماره مجوز : 58935
 • تاریخ مجوز : 16/06/1377
 • کد محصول : 26991480
 • شرح محصول : آسفالت
 • ظرفیت : 284,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2699)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%