نام واحد : صبح روشن

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : خ دماوند نبش...
 • تلفن شرکت : *****779جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ورامین پاکدشت پلاک 41روستای خسرو
 • تلفن واحد : ********029جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد حافظی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : شستشو ودانه بندی شن وماسه

 • سریال مجوز : 1757484
 • شماره مجوز : 70047
 • تاریخ مجوز : 23/12/1377
 • کد محصول : 26991451
 • شرح محصول : شستشوودانه بندی شن وماسه
 • ظرفیت : 93,000 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2699)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%