نام واحد : گسترش تجهیزات پزشکی شرق

نام محصول : شیشه الات ازمایشگاهی وداروئی وعایقهای شیشه ای وسایرکالاها

 • سریال مجوز : 1757557
 • شماره مجوز : 61251
 • تاریخ مجوز : 26/07/1377
 • کد محصول : 26101410
 • شرح محصول : انواع شیشه آلات آزمایشگاهی
 • ظرفیت : 24 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت شیشه ومحصولات شیشه ای(2610)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%