نام واحد : بلوچ بتون

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : ایرانشهر
 • نشانی شرکت : ایرانشهر0...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ایرانشهر0 جاده بمپور
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عزیز سگاری
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بتون اماده

 • سریال مجوز : 2300223
 • شماره مجوز : 6626
 • تاریخ مجوز : 09/07/1365
 • کد محصول : 26951311
 • شرح محصول : بتون اماده
 • ظرفیت : 116,232 تن
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2695
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%