نام واحد : تولیدی پودر سنگ سهند سنگ آسیا - شرکت

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : قم- جاده قدیم...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم- جاده قدیم کاشان- کیلومتر8-سمت راست- پشت گچ انقلاب
 • تلفن واحد : ****************722جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : جواد ضیاچی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پودرسنگ

 • سریال مجوز : 3665100
 • شماره مجوز : 175799
 • تاریخ مجوز : 16/11/1386
 • کد محصول : 26961130
 • شرح محصول : پودرسنگ
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2696
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%