نام واحد : راه و ساختمان سوغه

نام محصول : شستشو ودانه بندی شن وماسه

 • سریال مجوز : 3108691
 • شماره مجوز : 17167
 • تاریخ مجوز : 18/12/1381
 • کد محصول : 26991451
 • شرح محصول : شستشو ودانه بندی شن وماسه
 • ظرفیت : 100,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2699)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%