نام واحد : عباس و رضا جعفری

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : قم- جاده قدیم...
 • تلفن شرکت : ****285جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم- جاده قدیم اصفهان- کیلومتر5- روبروی بوستان علوی
 • تلفن واحد : ****************285جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : غلامرضا جعفری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سنگبریسنگ ماربلی یا غیرگرانیتی

 • سریال مجوز : 3665313
 • شماره مجوز : 64404
 • تاریخ مجوز : 02/08/1373
 • کد محصول : 26961112
 • شرح محصول : سنگبری سنگ ماربلی یا غیرگرانیتی
 • ظرفیت : 9,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2696
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%