نام واحد : رهروان ابنیه نور - شرکت

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : قم- شهرک...
 • تلفن شرکت : *****331جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم- شهرک صنعتی محمودآباد- قطعه 16
 • تلفن واحد : *****331جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علیرضا سمیعی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی محمودآباد

نام محصول : انواع بتون وملات از قبل مخلوط شده

 • سریال مجوز : 3665355
 • شماره مجوز : 182651
 • تاریخ مجوز : 01/04/1387
 • کد محصول : 26951310
 • شرح محصول : انواع بتون وملات از قبل مخلوط شده
 • ظرفیت : 188,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2695
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%