نام واحد : پودر سازان آزادی - شرکت

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : قم- خ 15...
 • تلفن شرکت : ****335جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم- شهرک صنعتی محمودآباد- قطعه B-8
 • تلفن واحد : ************335جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ابوالفضل نداف نیا
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی محمودآباد

نام محصول : پودرسنگ

 • سریال مجوز : 3665378
 • شماره مجوز : 590
 • تاریخ مجوز : 21/01/1390
 • کد محصول : 26961130
 • شرح محصول : پودرسنگ
 • ظرفیت : 50,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2696
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%