نام واحد : تعاونی مقاوم سنگ طایقان

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : قم- 45 متری...
 • تلفن شرکت : ****291جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم- جاده قدیم اصفهان- روبروی روستای طایقان- کیلومتر 5 جاده خاکی
 • تلفن واحد : ****************291جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رضا صدیق
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سنگ دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 3665688
 • شماره مجوز : 11038
 • تاریخ مجوز : 28/09/1390
 • کد محصول : 26991457
 • شرح محصول : سنگ دانه بندی شده
 • ظرفیت : 300,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2699
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%