نام واحد : دانش شیمی غدیر - شرکت

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : قم- خیابان...
 • تلفن شرکت : ****775جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم- جاده کاشان- ناحیه صنعتی امید- جنب شیر ژال
 • تلفن واحد : ****************344جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدعلی عرب قمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بتون سبک

 • سریال مجوز : 3665729
 • شماره مجوز : 14022
 • تاریخ مجوز : 22/10/1389
 • کد محصول : 26951313
 • شرح محصول : بتون سبک
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2695
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%