نام واحد : صادق معصومی- سنگبری حقیقت

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : قم- کیلومتر7...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : قم- کیلومتر7 جاده قدیم تهران- سنگبری حقیقت
 • تلفن واحد : ****664جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : صادق معصومی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سنگبریسنگ ماربلی یا غیرگرانیتی

 • سریال مجوز : 3665745
 • شماره مجوز : 17957
 • تاریخ مجوز : 14/12/1390
 • کد محصول : 26961112
 • شرح محصول : سنگبری سنگ ماربلی یا غیرگرانیتی
 • ظرفیت : 45,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2696
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%