نام واحد : پکدپودر

 • استان : مرکزی
 • شهر : زرندیه
 • نشانی شرکت : تهران خ...
 • تلفن شرکت : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : زرندیه-گردنه رنگرز
 • تلفن واحد : *****448جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : وحید مختارزاده شربیانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پودرسنگ

 • سریال مجوز : 3108972
 • شماره مجوز : 10077
 • تاریخ مجوز : 25/04/1387
 • کد محصول : 26961130
 • شرح محصول : پودرسنگ
 • ظرفیت : 350,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%