نام واحد : آبگینه

 • استان : قزوین
 • شهر : البرز
 • نشانی شرکت : تهران- خ سید...
 • تلفن شرکت : ************021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قزوین شهر صنعتی البرز - حکمت ششم
 • تلفن واحد : ***********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : زهرا ع مقسمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ظروف کریستال

 • سریال مجوز : 3700159
 • شماره مجوز : 20476
 • تاریخ مجوز : 09/08/1385
 • کد محصول : 26101544
 • شرح محصول : ظروف کریستال
 • ظرفیت : 540 تن
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2610
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%