نام واحد : ایران آئینه

 • استان : قزوین
 • شهر : البرز
 • نشانی شرکت : تهران- خ...
 • تلفن شرکت : ************830جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهر صنعتی البرز- خ ابن سینای شمالی- حکمت 5- خ شیخ بهایی
 • تلفن واحد : ***********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : احمد خاکزاد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : آئینه جام

 • سریال مجوز : 3700160
 • شماره مجوز : 370151
 • تاریخ مجوز : 26/10/1366
 • کد محصول : 26101140
 • شرح محصول : ائینه های شیشه ای
 • ظرفیت : 430,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2610
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%