نام واحد : فریدون - فرهاد - فریبرز کوشیار

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : اول جاده رشت - تلفن 2224443- 0281
 • تلفن واحد : **********222جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فریدون کوشیار
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی انواع پودرهای میکرونیزه

 • سریال مجوز : 3700168
 • شماره مجوز : 20958
 • تاریخ مجوز : 05/09/1388
 • کد محصول : 26991444
 • شرح محصول : بسته بندی انواع پودرهای صنعتی ومعدنی
 • ظرفیت : 13,500 تن
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2699
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%