نام واحد : پارس شیشه

 • استان : قزوین
 • شهر : البرز
 • نشانی شرکت : تهران ـ...
 • تلفن شرکت : *********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهر صنعتی البرز- خیابان امیرکبیر غربی
 • تلفن واحد : ************028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد توکلی خو
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : شیشه ساختمانی

 • سریال مجوز : 3700169
 • شماره مجوز : 1517
 • تاریخ مجوز : 26/02/1373
 • کد محصول : 26101165
 • شرح محصول : شیشه های متخلخل ساختمان
 • ظرفیت : 100,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2610
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%