نام واحد : چینی مرجان

 • استان : قزوین
 • شهر : بوئین زهرا
 • نشانی شرکت : تهران-...
 • تلفن شرکت : ****************021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 19 جاده بوئین زهرا- جنب روستای لیا
 • تلفن واحد : *********325جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد حسین چگینی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی آراسنج

نام محصول : ظروف چینی 1000 تن سال 79و 792 تن سال 85

 • سریال مجوز : 3700177
 • شماره مجوز : 2928
 • تاریخ مجوز : 25/02/1385
 • کد محصول : 26911110
 • شرح محصول : ظروف ازموادکانی غیرفلزی ظروف چینی
 • ظرفیت : 3,792 تن
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2691
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%