نام واحد : چینی مینا

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : تهران- خ...
 • تلفن شرکت : *****************021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 6 جاده تهران
 • تلفن واحد : ************028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد فرهنگی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : لوازم بهداشتی

 • سریال مجوز : 3700181
 • شماره مجوز : 369437
 • تاریخ مجوز : 11/08/1362
 • کد محصول : 26911420
 • شرح محصول : لوازم بهداشتی چینی
 • ظرفیت : 13,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2691
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%