نام واحد : بهنام معدن

 • استان : مرکزی
 • شهر : محلات
 • نشانی شرکت : تهران - خ...
 • تلفن شرکت : *****887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : محلات-ابتدای بلوارشهرک صنعتی محلات(ارقده)-قطعه4محلات-پلاک5فرعی از4127اصلی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حسن سروانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی محلات

نام محصول : انواع پودرهای صنعتی ومعدنی

 • سریال مجوز : 3108998
 • شماره مجوز : 4292
 • تاریخ مجوز : 30/02/1385
 • کد محصول : 26991440
 • شرح محصول : انواع پودرهای صنعتی ومعدنی
 • ظرفیت : 25,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2699)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%