نام واحد : دال سقف

  • استان : قزوین
  • شهر : قزوین
  • نشانی شرکت : -
  • تلفن شرکت : -
  • نشانی واحد : فلکه مینودر- کیلومتر 3 بلوار صنعت
  • تلفن واحد : *********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • مدیر : قاسم چگینی
  • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی :

نام محصول : بلوک

  • سریال مجوز : 3700183
  • شماره مجوز : 8249
  • تاریخ مجوز : 19/11/1366
  • کد محصول : 26951118
  • شرح محصول : بلوک دیواری
  • ظرفیت : 500,000 عدد
  • گروه 2 رقمی : 26
  • گروه 4 رقمی : 2695
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%