نام واحد : آرک بلوک

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : کیلومتر 2...
 • تلفن شرکت : *****************028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 3 جاده بوئین زهرا - تلفن 22163 - 24417 - 0281
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : صدیقه جهانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بلوک

 • سریال مجوز : 3700184
 • شماره مجوز : 276
 • تاریخ مجوز : 16/01/1373
 • کد محصول : 26951118
 • شرح محصول : بلوک دیواری
 • ظرفیت : 500,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2695
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%