نام واحد : سنگ البرز

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : کیلومتر 5 جاده تهران
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمدرضا اعتمادی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مصنوعات سنگی

 • سریال مجوز : 3700195
 • شماره مجوز : 615
 • تاریخ مجوز : 28/01/1373
 • کد محصول : 26961210
 • شرح محصول : مصنوعات سنگی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2696
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%