نام واحد : گل پوشش دلیجان

نام محصول : عایق رطوبتی

 • سریال مجوز : 3109522
 • شماره مجوز : 8835
 • تاریخ مجوز : 31/06/1382
 • کد محصول : 26991220
 • شرح محصول : عایق رطوبتی
 • ظرفیت : 6,050,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2699)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%