نام واحد : قسم

 • استان : قزوین
 • شهر : آبیک
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : آبیک- زیاران - جنب گوشت زیاران
 • تلفن واحد : *****************028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : پارسوا سلحشور فرد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مکملهای غذائی طیور

 • سریال مجوز : 3700206
 • شماره مجوز : 8029
 • تاریخ مجوز : 14/04/1385
 • کد محصول : 15331112
 • شرح محصول : مکملهای غذایی طیور
 • ظرفیت : 20,625 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1533
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%