نام واحد : سایه شن ساوه

نام محصول : شستشو ودانه بندی شن وماسه

 • سریال مجوز : 3110014
 • شماره مجوز : 20051
 • تاریخ مجوز : 30/08/1385
 • کد محصول : 26991451
 • شرح محصول : دانه بندی شن و ماسه رودخانه ای
 • ظرفیت : 390,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2699)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 0%
  0%