نام واحد : کاشی پارس

 • استان : قزوین
 • شهر : البرز
 • نشانی شرکت : تهران-...
 • تلفن شرکت : *****************021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهر صنعتی البرز- حکمت 14
 • تلفن واحد : *****************028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رامین امیدوار خمیران
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کاشی گرانیتی

 • سریال مجوز : 3700209
 • شماره مجوز : 4981
 • تاریخ مجوز : 11/03/1387
 • کد محصول : 26931158
 • شرح محصول : کاشی گرانیتی
 • ظرفیت : 2,000,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2693
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%