نام واحد : گچ ماشینی آوج

 • استان : قزوین
 • شهر : آوج
 • نشانی شرکت : تهران- خ...
 • تلفن شرکت : ********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده همدان- آبگرم- به سمت آوج
 • تلفن واحد : *********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : صادق صادقیان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : گچ صنعتی ماشینی

 • سریال مجوز : 3700212
 • شماره مجوز : 10042
 • تاریخ مجوز : 30/06/1382
 • کد محصول : 26941323
 • شرح محصول : گچ صنعتی
 • ظرفیت : 108,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2694
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%